Jurering gebeurt in drie fasen:

Tegen de beslissingen van de jury kan geen beroep worden aangetekend.

Tussen 1 en 7 mei wordt uit alle inzendingen een selectie van max. 30 projecten gemaakt op basis van zowel de 4 voorwaarden als de algemene beoordelingscriteria. De geselecteerde projecten worden op deze website bekendgemaakt.

Tussen 7 en 14 mei beoordelen 5 groepen van 3 juryleden elk max. 6 inzendingen ; de beste inzending uit iedere groep stoot door naar de finaledag. De 5 projecten die doorstoten naar de finaledag worden op deze website bekendgemaakt en per mail aan de verantwoordelijke leerkracht uitgenodigd.

Op de finaledag (tweede helft van mei) verzamelen de 5 beste projecten op de AP Hogeschool Antwerpen. Daar stellen per project 10 leerlingen het project tentoon. De jury kiest vervolgens ook 3 leerlingen lukraak uit, die ze 3 tot 5 mondelinge vragen naar inhoud en organisatie stelt. De punten voor zowel de tentoonstelling (10%) als de 3 tot 5 vragen (15%) worden bij de reeds verworven punten geteld.